Disponib sou

Sèvis

Entegre

Makònen pratik ansestral Ayisyen ak teknoloji mobil.

Ekspoze

Pataje konesans ki genyen nan Vodou pou demistifye li.

Senplifye

Pèmèt nenpòt moun anprann epi pratike Vodou pi byen.

Videyo

Fonksyonalite

Vèvè

Vèvè yo byen trase epi yo genyen enfòmasyon sou Lwa. Y ap ede ou pi byen konprann ki jan pou w trase vèvè yo anvan ou anbeli yo.

Chan

Anpil chan popilè ki soti nan plizyè lakou. Y ap ede yon pratikan rann omaj pi byen padan l ap pi byen konprann pawòl chan yo.

Medya

Emisyon sou Vodou ak rasin. Yo pote limyè pou moun k ap chèche genyen yon pi bon ide sou ki sa k ap pale nan kominote Vodou an.